تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت مردم در خاش

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی و نظامی از بالای ساختمان فرمانداری در حال تیراندازی به سمت مردم معترض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*