تیراندازی مستقیم به مردم توسط تک تیراندازهای مستقر در ساختمان ها

رسانک/ امروز جمعه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱ ، تک تیرانداز های رژیم جمهوری اسلامی پس از مستقر شدن بر روی ساختمان های بلند به سمت مردم معترض در شهر دُزاپ (زاهدان) شلیک کردند.

پاسخ مردم شعار و سنگ است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*