تداوم اعتراضات در شهر دُزاپ

رسانک/ اعتراضات در شهر دزاپ (زاهدان) به خیابان های اطراف مسجد مکی کشیده شده و اعتراضات ادامه دارد.

آنها شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، و مرگ بر بسیجی سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*