بدنبال تیراندازی نیروهای نظامی در خاش مردم در تلاش برای تصرف فرمانداری

رسانک/ پس از تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم از روی ساختمان فرمانداری، اکنون مردم در تلاش برای تصرف ساختمان فرمانداری هستند.

دیگر شهر های بلوچستان نیز. به اعتراضات پیوسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*