بازرسی مدارس و معلمان در چهبار با نام هسته گزینش

رسانک/ در هفته اخیر نیروهای امنیتی لباس شخصی با نام هسته گزینش به مدارس شهرستان چهبار رفته و معلمانی را که در فضای مجازی فعال هستند تهديد کرده‌اند.

آنها از معلمان خواسته‌اند که در فضای مجازی بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نگویند. همچنین در برخی مدارس ضمن تهديد دانش آموزان برای حضور در راهپیمایی روز ١٣ آبان، کتاب ها را کنترل کرده و هر کسی که کتاب هایش عکس خمینی نداشته به بهانه انتقال نزد مشاور، بازداشت کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*