انسداد مسیر چابهار به ایرانشهر

رسانک / مردم معترض به جمهوری اسلامی در حال گسترش اعتراضات در نقاط مختلف بلوچستان هستند.

هم امنون مردم مسیر ترانزیتی چهبار به پهره (ايرانشهر) را مسدود کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*