بیانیه ی جوانان اهل سنت گلستان برای

رسانک/ امروز پنجشنبه ١٢ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم اهل سنت گلستان برای هم صدا شدن و حمایت از مردم شجاع بلوچستان برای تظاهرات فردا جمعه فراخوان تجمع دادند.

در هفته های اخیر همزمان با اعتراضات مردمی در بلوچستان، استان گلستان و مخصوصا شهر گالیکش شاهد اعتراضات به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*