بازداشت و بی‌خبری برادر یکی از شهدای جمعه سیاه در زاهدان با گذشت بیش از سه هفته

به گزارش رسانک، روز ٢٠ مهر ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی برادر یکی از شهدای جمعه سیاه بلوچستان را جهت فشار بر خانواده او بازداشت کردند.

هویت این شهروند بلوچ “عارف کبدانی” فرزند رحمت الله (رمضان‌)، برادر نعمت‌الله کبدانی، از شهدای جمعه ٨ مهر ماه ١۴٠١، توسط رسانک محرز گشته است.

گفته می شود نیروهای امنیتی عارف راه به اتهام “لیدری اغتشاشات” بازداشت کرده‌اند.

خانواده این شهروند با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت فرزندشان، همچنان از وضعیت و محل نگهداری دقیق وی اطلاعی ندارند.

لازم به ذکر است که خانواده‌های شهدای جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر ماه ١۴٠١) بدلیل انتشار نام فرزندان خود، از سوی نهادهای امنیتی و نظامی به شدت تحت فشار هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*