پایین کشیدن عکس خامنه ای و نصب عکس مولوی عبدالحمید در یکی از مدارس بلوچستان

رسانک/ روز گذشته ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، دانش آموزان در یکی از مدارس بلوچستان در حمایت از مولوی عبدالحمید، در اقدامی اعتراضی عکس علی خامنه ای و خمینی را پایین کشیده و بجایش عکس مولوی عبدالحمید را نصب کردند.

پس از جنایت هولناک روز ٨ مهر ماه ١۴٠١ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی در بلوچستان، مولوی عبدالحمید با قدرت در کنار مردم بلوچستان و ایران ایستاده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*