سردرگمی و دروغ پراکنی رسانه های وابسته به سپاه از جلوگیری استخراج معدن طلا توسط مردم بلوچ

به گزارش رسانک، بدنبال جلوگیری جمع بزرگی از شهروندان بلوچ در استخراج بزرگترین معدن طلای ایران و بلوچستان، رسانه های سپاه در پروپاگاندایی دروغین اعلام کردند که این اقدام به معیشت مردم ضرر رسانده است.

این در حالی است که مردم بلوچستان حتی کمترین نفعی از استخراج معادن مختلف بلوچستان ندارند و صد در صد درآمد آن به جیب جمهوری اسلامی رفته است.

در طول دهه های اخیر همه سرمایه های بلوچستان از جمله منابع زیرزمینی توسط رژیم جمهوری اسلامی غارت شده و بلوچستان از نظر همه شاخص های توسعه در پایین ترین رده ها قرار گرفته است.

روز ٩ آبان ماه ۱۴۰۱، شهروندان زیادی با کاروانی ده‌ها خودرویی به محل معدن طلای انجرک در تفتان رفتند و مانع استخراج منابع بلوچستان شدند.

ضرورت دارد همه مردم و طوايف در همه مناطق بلوچستان جلوی این غارت منابع متعلق به ملت بلوچ را بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*