دیوار های شهر علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی

رسانک/ وقتی حق آزادی بیان و اندیشه را از ما گرفتید و تا دهان باز کردیم که ظلم و تبعیض و جنایت را فریاد بزنیم، ما را به رگبار گلوگه بستید و زندانی کردید.

دیگر زمان رواداری و مماشات با جانیان به پایان آمده و تا روز آزادی، تا زمانی که حق تعیین سرنوشت‌مان را به دست بگیریم، تمام دیوارهای شهر و روستاهای بلوچستان را تبدیل به دفتری پر از شعار و سیاه از تمام خواسته های سرکوب شده مان خواهیم کرد تا با خواندنشان خون هر رهگذر، حتی کودکی که تازه خواندن زبان شما را یاد گرفته علیه‌تان بجوش آید.

خیابان و دیوار هایش را به تصرف خود در خواهیم آورد طوری که از رژه ستمدیدگان به هراس آیید و سرزمین اشغال کرده مان را رها کنید.

تصاویر مربوط به شهر آشار و سوران است که ثابت کرده اند نسبت به جنایت و زورگویی ساکت نمی مانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*