توییت مولوی عبدالحمید

رسانک/ مولوی عبدالحمید امام جمعه دزاپ (زاهدان) در واکنش به سرکوب گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی-نظامی در حساب رسمی خود در توییتر نوشت: “۴۳ سال با حمایت ملت خوب ایران، حکومت استمرار داشته است؛ آیا اکنون که مردم از عملکرد مسئولان خسته شده اند، باید به سرکوب، زور و سرنیزه متوسل شد؟ آیا به این فکر کردید که آینده با همین مردم باید زندگی کنید؟”

پیشتر نیز مولوی عبدالحمید، در بیانات خود در نماز جمعه شهر دُزاپ، نسبت به عدم پذیرش مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی در کشتار مردم دزاپ در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، انتقاد کرده و مسئول سرکوب ها در ایران را علی خامنه ای دانسته بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*