نیروهای امنیتی قبل از پایان نماز به شهروندان تیراندازی کرده‌اند

رسانک/ در حالی که بسیاری از مردم در حال نماز خواندن روز جمعه ٨ مهر ماه ١۴٠١ بودند، نیروهای امنیتی و نظامی به سمت آنها آتش گشوده و باعث شدند تا مردم به کلانتری ١۶ حمله کنند. 

مردم با شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در حال اعتراض هستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*