موضع گیری شدید امام جمعه موقت شهرستان راسک نسبت به جنایات پاکستانی ها در شرق بلوچستان 

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، مولوی عبدالغفار نقشبندی،امام جمعه موقت شهرستان راسک در مراسم نماز جمعه، نسبت به جنایات اخیر رژیم جمهوری اسلامی پاکستان در شرق بلوچستان انتقاد کرد. 

وی گفت: دفاع از وطن در مقابل ظالم بر همه واجب است و هیچ کس نباید منتظر فتوا یا دستور روحانیون بماند. 

مولوی نقشبندی جنایات حکومت پاکستان در بلوچستان را به شدت محکوم کرد و گفت، دفاع از وطن وظیفه تک تک ماست.

گفتنی است که مولوی عبدالغفار نقشبندی قبلا نیز موضع سختی نسبت به این جنایات در قبال ملت بلوچ گرفته است. 

در روزهای اخیر ارتش پاکستان با ربودن چندین زن بلوچ، باعث شده تا اعتراضات مردمی گسترده ای در نقاط مختلف بلوچستان علیه حاکمیت به راه بیافتد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*