تکرار تبعیض و پیشبرد سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه ملت بلوچ در فیلم های ساخت این کشور

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا ملت بلوچ را به طرق مختلف، تروریست و قاچاقچی معرفی کند.

اخیراً در سریال “ساخت ایران ٣”از لباس سوزندوزی زنان بلوچ بعنوان جاساز مواد مخدر و از لباس مردانه بلوچی بعنوان استتار استفاده کرده تا نشان دشمنی عمیقی با ملت بلوچ دارند.

این در حالی است که این صحنه ها از فیلم ساخت ایران، در مرز ترکیه بازی شده اند.

تبعیضات و بی عدالتی های گسترده بر علیه ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان در حدود یک قرن اخیر که غیربومیان در بلوچستان حکومت کرده اند به اوج خود رسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*