نقش احزاب بلوچستان در سرنگونی نخست وزیر پاکستان

عمدتا سه حزب بلوچی در مجلس ملی پاکستان حضور دارند که نقش پر رنگی در سرنگونی عمران خان و سیاست پاکستان ایفا کردند.

رهبر و تنها عضو جمهوری وطن پارتی بلوچستان یعنی شازین بگتی مدتی حتی مشاور ویژه نخست وزیر در امور بلوچستان بود. حزب عوامی بلوچستان نیز متحد دولت عمران خان بود, اما دو هفته پیش رهبر پارلمانی آن خالد مگسی تغییر موضع داد و به صفوف متحد اپوزیسیون پیوست. اختر مینگل متحد دولت عمران خان نبود.

با توجه به اینکه اختلاف واقعی آراء بین موافقین و مخالفین فقط دو رای بود، نقش تعیین کننده احزاب بلوچ در سیاست کلان پاکستان برای اولین بار برجسته بود. 

اگرچه در رای گیری پارلمان اعضای حزب عمران خان (پاکستان تحریک انصاف) شرکت نکردند و بعنوان اعتراض صحن مجلس را ترک کردند.

اکنون باید منتظر بود و دید آیا دولت جدید برای حال مشکلات بلوچستان اقدامی جدی خواهد کرد, یا اینکه در بر همان پاشنه قدیمی ظلم و زور ترور و تبعیض علیه بلوچ و بلوچستان خواهید چرخید.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

یکشنبه ۲١ فروردین ١۴٠١

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*