گوینده کهنه کار رادیو بلوچی دزاپ درگذشت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، بانُک “حلیمه اخوت (ریگی)” پس از چهار دهه فعالیت در رادیو بلوچی استان بلوچستان و سیستان درگذشت. 

این بانو در طول مدت مجری‌گری در رادیو، صدای رسای زنان بلوچ بود.

حلیمه در زمانی که تعصبات قومی و مذهبی فرصت حضور و فعالیت را از زنان بلوچ گرفته بود علیرغم سن کم، با تشویق پدرش و مشورت مولوی عبدالعزیز ملازهی پا به عرصه فعالیت فرهنگی گذاشت و با زبان بلوچی در رادیو زاھدان (دزاپ) برنامه اجرا می‌کرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*