کمک رسانی شهروندان بلوچ به مالک یک خودروی سنگین که دچار سانحه شده بود

رسانک/ یک کامیون حامل گندم که محور پهره به واش دچار سانحه و واژگون شده بود توسط مردم بلوچ کمک‌رسانی شد. 

این خودرو که بار گندم داشته نه تنها بارش مورد تعرض قرار نگرفت بلکه توسط بلوچ ها جمع آوری و حتی بارگیری شد. 

“میارجلی” از فرهنگ های اصیل و دیرینه ملت بلوچ است که به معنای پناه دادن به کسی که دچار مشکل شده و یا غریبه باشد. 

فرهنگ غنی ملت بلوچ در حالی اجازه تعرض به مال غیر را نمی دهد که سرزمین مادری در نزدیک به یک قرن اخیر همواره مورد چپاول و غارت توسط غیربومیان بوده و سیاست های “فقر تحمیلی” باعث بوجود آمدن اقتصادی ضعیف برای مردم شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*