خبر

تجمع مالباختگان تعاونی مسکن مهر بنیادسازان میناب مقابل استانداری هرمزگان

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰، بسیاری از شهروندان مالباخته شهرستان میناب برای اعتراض به عدم رسیدگی به امورات مسکن مهر در مقابل استانداری استان هرمزگان تجمع …..ادامه خبر