وضعیت بغرنج نانوایی های شهر پیشن و نارضایتی شهروندان

به گزارش رسانک، شهروندان شهر مرزی پیشن از توابع شهرستان راسک از نبود نان مناسب گلایه دارند.

در روزهای اخیر نانوایی های این شهر پخت نان و عرضه به شهروندان را انجام نداده اند و این امر نارضایتی بسیاری از مردم را در پی داشته است.

گفته می شود وضعیت نان های پخت شده بسیار نامناسب و گاهاً غیر قابل خوردن هستند بطوریکه بسیاری از شهروندان نان مصرفی خود را از شهر راسک خریداری می کنند. 

این شهروندان معتقدند که کیفیت پایین نان از یک سو و از سوی دیگر بالا بودن قیمت آن هیچگونه تناسبی با یکدیگر ندارند و از مسئولین مربوطه می‌خواهند بازرسی های منظمی در جهت بهبود وضعیت نانوایی ها و نان پخت شده، انجام شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*