ضرب و شتم یک شهروند توسط نیروهای نظامی در جیرفت

به گزارش رسانک، روز گذشته ۴ دی ماه ۱۴۰۰، نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران یک شهروند را در شهرستان جیرفت به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و با خود بردند. 

از هویت این شهروند و نیز دلیل این اقدام فراقانونی نیروهای نظامی تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست. 

نیروهای نظامی علاوه بر مشت و لگد، با استفاده از قنداق اسلحه این شهروند را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

در مقررات ایران طبق بند ۱ ماده واحده؛ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌ خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

همچنین طبق بند ۳ و ۴ قانون احترام به حقوق شهروندی؛ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و ‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

با توجه به مقررات فوق کاملاً بدیهی و مبرهن است که نه مامور نیروی نظامی و نه در مرحله دادسرا و دادگاه، هیچ کدام از افراد حق کتک زدن متهم را ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*