آزادی یک شهروند بلوچ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ به نام “عبدالجلیل آسکانی” ، ۳۲ ساله، فرزند کریم داد پس از گذشت ۴۷ روز از بازداشت توسط اطلاعات سپاه شهرستان راسک، آزاد شد. 

در گزارش وبسایت حال وش آمده است که این شهروند بدون تفهیم اتهام و عدم پاسخگویی مسئولین امنیتی به چرایی بازداشت وی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دُزاپ آزاد شده است. 

عبدالجلیل روز ۱۰ آبان ماه از محل کارش در شهرستان راسک، بدون ارائه حکم بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 

گفتنی است که در طول این ۴۷ روز، خانواده این شهروند علیرغم مراجعه مکرر به نهادهای امنیتی، از وضعیت فرزندشان بی اطلاع بوده است. 

لازم به ذکر است که اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت عبدالجلیل آسکانی را “اشتباهی و بر اساس گزارش غلط” عنوان کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*