روز دانشجو و اهمیت بیداری دانشجویان بلوچ

رسانک/ دانشجویان بعنوان یکی از اقشار بیدار و فعال جامعه بلوچستان توانایی های بسیاری دارند که می تواند در خدمت جامعه، مردم و نسل های آینده به کارگیری شوند. 

در طول تاریخ معاصر، دانشجویان توانسته اند در بوجود آمدن انقلاب ها نقش موثری داشته باشند و در این برهه نیز انتظار می‌رود که دانشجویان بلوچ همانگونه که در اعتراضات به اهانت های افراد نژادپرستی همچون صمصام بسیار متحد و عالی عمل کردند، بتواند نقش خود را در پی‌ریزی انقلاب بزرگ به نفع ملت بلوچ ایفا کنند.

بی تفاوت نبودن نسبت به اتفاقات، تبعیضات و بی عدالتی هایی که از سوی حاکمیت برای ملت بلوچ در حال اتفاق افتادن و اجرا شدن است، می تواند وظیفه مهم دانشجویان بلوچ در برهه کنونی باشد.

مسلما همراهی دانشجویان در مبارزات ملی بلوچستان راه را برای احیای حق حاکمیت ملی در اقلیم بلوچستان هموارتر خواهد کرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*