ناامنی در مسیرهای منتهی به شهر کُنرَک/ آیا سرقت ها توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد؟

به گزارش رسانک، روز جمعه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰، موتورسیکلت های چند کارگر بلوچ از قسمت خدمات شهر شهرداری کُنرک توسط نیروهای لباس شخصی در فلکه ورودی این شهر متوقف، مصادره شده و به مکانی نامعلوم منتقل شده اند.

یک منبع مطلع در این باره به رسانک گفت: حدفاصل روستای ناصرآباد در شهرستان کُنرَک راکبان یک دستگاه سمند سفید رنگ به کارگران دستور ایست داده و بدلیل کامل نبودن مدارک و نداشتن کلاه ایمنی، دو موتورسیکلت را مصادره کرده اند.

این منبع افزود: این افراد لباس شخصی غیرمحلی داشته اند و با زبان فارسی صحبت می کرده اند.

گفته می‌شود کارگران در اولین روز کاری هفته به همه ارگان های نظامی و امنیتی مراجعه کرده اند ولی این ارگان ها از عدم داشتن گشت در منطقه مورد نظر خبر داده اند.

این کارگران از مسئولین امنیتی درخواست کنترل دوربین های نیروگاه گازی جهت پیدا کردن سارقین در فلکه ورودی شهر کُنرک را داشته اند که با جواب منفی مواجه شده اند.

عدم اراده نیروهای امنیتی و نظامی در تامین امنیت و پیگیری اینگونه مسائل باعث شده تا ناامنی ها در شهرهای مختلف بلوچستان رشد چشمگیری داشته باشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*