کشته و زخمی شدن دستکم هفت کودک بلوچ بر اثر ریزش هوتگ بدون آب

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در پی ریزش یک هوٹگ در روستای بنو اسحاق بازار بخش پیرسهراب شهرستان چهبار چهار کودک بلوچ کشته و سه کودک دیگر زخمی شدند. 

هویت چهار کودک کشته شده، “محمدطاها درج تنگ” فرزند ایوب، “دانیال پیل پایه” فرزند اللو، “اسلم جدگال” فرزند ملک و “علیرضا جدگال” فرزند میرزا محرز شده است. 

گفته می شود، این کودکان در نزدیکی یک هوتگ خالی از آب که بارها از آن خاکبرداری شده و بسیار گود شده بود در حالی بازی بوده اند که قسمتی از آن ریزش کرده و این کودکان زیر آوار مانده اند. 

بر اساس این گزارش، در نتیجه ریزش هوتک ۷ کودک زیر خاک مدفون شدند که ۳ نفر از آنها با تلاش اهالی نجات پیدا کرده و ۴ نفر دیگر به علت خفگی زیر خاک جان خود را از دست دادند. 

 وضعیت یک کودک زخمی شده وخیم گزارش شده و در بیمارستان چهبار بستری است دو کودک دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*