از بلوچستان تا بلوچستان؛ چرا فاصله این قدر زیاد است؟

رسانک/ تاریخ بارها ثابت کرده که “سکوت” می تواند انسان به راحتی در پرتگاه نابودی قرار دهد و اعتراض به وضعیت نامناسب که توسط حاکمان بوجود آمده، نشان داده که قدرت انسان ها بزرگترین دیکتاتورها را نیز می‌تواند ساقط کند. 

بلوچستان بزرگ و ملت بلوچ در دهه های اخیر مورد ظلم حاکمان غیربلوچ واقع شده اند و روزانه‌ شاهد کشته شدن زنان، کودکان و جوانان بلوچ توسط رژیم های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هستیم. 

سکوت کسانی که در بلوچستان علی الخصوص غرب بلوچستان صاحب تریبون هستند همچون روحانیون، معتمدین و سرداران واقعی در مقابل این کشتار نه تنها تأییدی بر این جنایات، بلکه همراهی با رژیم های خودکامه ایران و پاکستان است. 

از سوی دیگر جای بسی خوشحالی است که در بلوچستان ستم زده فعالان اجتماعی و حقوق بشری بلوچ پس از کشته و زخمی شدن چندین کودک بلوچ ، با انتشار بیانیه ای انزجار خود را از جنایات ارتش پاکستان اعلام کردند.

بی تفاوت نبودن در مقابل برادران و خواهران نه تنها هم خون، هم زبان، هم لباس بلکه تَنی؛ می تواند اتحادی بزرگ برای نابودی ستمگران بوجود بیاورد و ملت بلوچ به آنچه که در قوانين بین المللی و حقوق بشری آمده و حق طبیعی اش است، برسد.

ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان

عبدالستار دوشوکی 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*