غرق شدن دو لنج در پسابندر شهرستان چهبار

رسانک/ گزارش های رسیده حاکی از آن است که امروز شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، دو لنج در اسکله پسابندر شهرستان چهبار به علت طوفان شدید غرق شده اند. 

تا لحظه تنظیم خبر اطلاعات بیشتری در دسترس نیست، به محض دریافت گزارش های بیشتر، اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*