طوفان در سواحل بلوچستان

گزارش تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی ایران از طوفان شاهین که باعث بارش فراوان و خسارات بسیاری شده است.

 نقطه اوج این طوفان از عصر امروز شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، شروع خواهد شد.

الله ‌بخش ریگی دبیر توسعه هواشناسی کاربردی استان بلوچستان و سیستان هشدار می دهد که  مردم برای جلوگیری از آسیب های احتمالی طوفان به هیچ عنوان برای عکاسی یا تفرج به سواحل نزدیک نشوند چرا که در حال حاضر بهترین اقدام در خانه ماندن است.

روابط عمومی شرکت برق استان گفته سیزده مورد خسارت به شبکه توزیع برق شهرستان‌های چهبار، کنرک، نگور، راسک و پلان طی وقوع طوفان حاره‌ای وارد شد.

ممکن است تلویزیون رژیم و مقامات استان جهت تمجید از مسئولین و عملکرد آنها، شدت خسارات واقعی را عنوان نکنند. به احتمال خیلی زیاد عصر امروز و امشب خسارتهای مالی و جانی بیشتری رخ خواهد داد لهذا مردم باید سخت هشیار باشند و در خانه بمانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*