بی احتیاطی برخی شهروندان در حین طوفان شدید شاهین در پسابندر

رسانک/ روز شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ طوفان سهمگین شاهین به قسمت غربی سواحل بلوچستان رسید.

با وجود هشدارها و اطلاع رسانی های مداوم باز هم شاهد بی احتیاطی برخی از شهروندان بر روی موج شکن بندر پسابندر بودیم.

عدم توجه به هشدارها ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به شهروندان وارد کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*