تعطیلی سه نانوایی در شهرستان واش طی یکسال اخیر

به گزارش رسانک، از ابتدای آغاز پاندمی کرونا در بلوچستان بسیاری از مراکز کسب مردم به بهانه های بهداشتی پلمپ شده اند. 

در همین راستا، رئیس مرکز بهداشت شهرستان واش با بیان اینکه با توجه به پاندمی کرونا طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی در دستور کار قرار داشته و در طول یک سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مورد بازدید فقط از خبازی‌های شهرستان واش صورت گرفته است، اظهار داشت: پیرو ۷۹ بازدید نظارتی صورت‌گرفته در این مدت تعداد ۱۵۲ مورد تذکر کتبی صادر و ۲۸فقره پرونده تخلفاتی نانوایی به تعزیرات معرفی و حتی سه مورد نیز منجر به تعطیلی شد.

این در حالی است که بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی که صاحبانشان در دولت نفوذ داشته اند اقدام به توزیع غیراصولی کالا و تجمع مردم کرده اند که متولیان بهداشت هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*