از بین بردن همه سرمایه یک سوختبر در مرز کله گان توسط نیروهای مرصاد

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نیروهای مرصاد در منطقه مرزی کله گان از توابع شهرستان جالک (جالق) ، پس از توقیف سوخت سوختبران در اقدامی فراقانونی با وارد کردن خسارت های مادی بسیار به دو سوختبر، به موتورسیکلت های آنها خسارت های جدی وارد کردند. 

نیروهای نظامی چراغ های موتورسیکلت ها را شکسته و هر دو چرخ آنها را با چاقو بریده اند.

بسیاری از شهروندان بلوچ بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کارهای مانند سوختبری روی می آورند و نظامیان غیربومی نیز در میان ضعف دستگاه قضایی دست به اقدامات فراقانونی می زنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*