ظهور بلوچ زیبا و پروژه‌ی تغییر بافت

رسانک به نقل از سرخط: به کلمات این سلبریتی دقت کنید. چه اتفاقی افتاده بلوچ‌هایی که تا همین چندی پیش خطرناک و مسلح و قاچاقچی تصویر می‌شدند، به یک باره در بیان این سلبریتی حکومتی زیبا شدند؟ 

چه اتفاقی افتاده بلوچستانی که چنان شیره‌ی حیات خاکش و عصاره‌ی جان مردمانش را با غارت و محروم‌سازی و بیکاری بلعیده بودند که «تبعیدگاه» به شمار می‌رفت به یک باره برای زندگی و کار تبلیغ شد؟ 

آیا حکومت مرکزی با مردم بلوچ آشتی کرده دیگر نمی‌خواهد آن‌ها را سرکوب و چپاول کند؟ 

منطقا پاسخ باید قاطعانه خیر باشد، چرا که هنوز خون سوختبران و معترضان بلوچ که حکومت در ماه اسفند ریخت از زمین می‌جوشد و همین اکنون سوختبران بلوچ تحت محاصره نیروهای امنیتی ایران و پاکستان هستند، مرزها را به رویشان بسته‌اند و از گرسنگی و تشنگی در صفر مرزی کشته می‌شوند. هنوز آب شرب مناطق وسیعی از بلوچستان تامین نیست و مردم بلوچ حتی از جاده‌کشی مناسب محرومند. 

پس حکومت را چه شده که رو به تبلیغ بلوچستان آورده؟ پاسخ را باید در مکانیزم‌های غارت و سود جستجو کرد:  اجاره‌ی برخی سواحل بلوچستان و تلاش برای تبدیل مناطقی از بلوچستان به منطقه آزاد. البته این غارتگری یک تیر و دو نشان کردن است. هم از زیبایی‌های جغرافیای گرسنگی کَشتی کشتی پول نصیب قدرتمندان می‌شود و هم طبق روال ایجاد مناطق آزاد، منطقه به نوعی بومی‌زدایی می‌شود و ترکیب جمعیتی منطقه به نحوی دستکاری می‌شود که دیگر با یک جمعیت یک‌دست (در تاریخ زیست، محرومیت و مقاومت) مواجه نباشیم.

این سیاست غارت، هم‌زمان سیاستی امنیتی است؛ سیاست دستکاری و تغییر بافت جمعیتی که در مناطق مختلف ایران پی ریزی شده است.

بار دیگر به کلمات این سلبریتی حکومتی دقت کنید. سلبریتی‌ها کلمات سرکوب و غارتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*