ثمره زحمات کشاورزان رودبار زمین به کام نهادهای پرنفوذ دولتی و امنیتی

به گزارش رسانک، وضعیت کشاورزان در منطقه رودبار زمین اقلیم بلوچستان ، در میان عدم حمایت دولت اسفناک است.

کشاورزان بلوچ منطقه رودبار زمین اکنون بدلیل عدم توجه مسئولین و دولتمردان رژیم جمهوری اسلامی ایران نتیجه زحمات چندین ماهه خود را نتوانستند بگیرند.

پس از اعتراضات گسترده کشاورزان در این منطقه دولت اعلام کرده که هر کیلو از محصول پیاز کشاورزان را با قیمت بسیار پایین ۵۹۶ تومان بخرد.

این در حالی است که این قیمت در مقابل هزینه هایی که این کشاورزان کرده اند، هیچ میباشد.

در همین حال، نیروهای بسیجی و گروه های جهادی_نظامی که به سپاه پاسداران وابسته هستند با سوء استفاده از این موضوع و گرفتن رایگان این محصولات در حال انتقال آنها به سایر استان ها جهت بفروش برای خود هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*