جمع آوری زباله های ساحل بندر چهبار 

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، کارکنان اداره کل بندر چهبار و جمعی از فعالین محیط زیستی در اقدامی زیبا زباله های بندر شهید کلانتری این شهر را با هدف اشاعه فرهنگ نریختن زباله جمع آوری کردند.

احترام به محیط زیست و تلاش برای حفاظت از آن از دیرباز در فرهنگ ملت بلوچ وجود داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*