عبدالرحیم کردی: ارزش تولیدات منطقه آزاد چهبار بیش از ۶ برابر شد

 رسانک/ عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چهبار در رابطه با افزایش ارزش تولیدات منطقه آزاد چهبار گفت: در هشت سال گذشته ارزش تولیدات این منطقه از یک هزار و ۲۴۰ ملیارد ریال به هفت هزار و ۷۲۸ ملیارد ریال رسیده است، ۶۶۲ برابر افزایش داشته است. 

وی گفت: سال ۱۳۹۶ نقطه عطفی در بحث تحقق سرمایه گذاری های خارجی چهبار بود، در این سال بیش از ۶۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این منطقه محقق شد. 

قابل ذکر است که چهبار یکی از استراتژیکی ترین شهرهای بلوچستان به شمار می آید و با وجود پتانسیل های بالقوه اقتصادی بیکاری یکی از معضلات این شهرستان می باشد. بدلیل عدم استفاده حاکمیت از این پتانسیل های بالقوه به نفع مردم بومی بسیاری از شهروندان بلوچ مجبور به روی آوردن به شغل های کاذب و پرخطر مانند سوختبری هستند. 

با توجه به اهمیت چهبار رژیم جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند با گسیل جمعیتی چند میلیونی به این شهر، بلوچ ها را به حاشیه رانده و سیاست های آمایش جمعیتی را اینگونه به اجرا در بیاورند، زیرا رژیم ایران اهمیت این شهر را به خوبی درک کرده و در حال تصرف کامل ثروت های این شهر میباشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*