حفر خندق و چاله های بزرگ برای ممانعت از تردد سوختبران توسط ارتش پاکستان و سپاه پاسداران ایران

به گزارش رسانک، امروز ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، ارتش پاکستان و سپاه پاسداران برای جلوگیری از تردد سوختبران، در نقاط صفر مرزی بلوچستان اقدام به حفر خندق و چاله های بزرگ کرده اند.

در گذشته نیز بودجه های هنگفتی توسط ایران و پاکستان جهت جدایی ملت بلوچ و عدم داد و ستد با ساخت دیوار و خندق صرف شده است. 

سپاه پاسداران در ایران و حکومت ارتشی پاکستان در تلاش برای انحصاری کردن سوختبری میباشند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*