تیتانلی در فرهنگ و تاریخ بلوچستان/ چرا کمتر به تاریخ و فرهنگ سرزمین مان آشنا هستیم؟

رسانک/ بلوچستان، منطقه‌ای قدرنادیده است؛ غنی از هنر است و فرهنگ و شعر و موسیقی و جز این. تاریخی کهن به درازای زیست بشر در این نقطه از جهان دارد اما بدلیل گرفتار شدن در چنگال برخی از همسایگان علی الخصوص در قرون اخیر و درست در زمانی که جهان در حال مشاهده رشدِ قابل توجه تکنولوژی بود؛ ما بلوچ ها بواسطه برخی سیاست ها و نامهربانی ها که در حقمان شده، باعث شده تا بلوچستان طی قرون معاصر مغفول واقع شود و ما از ادبیات حماسه ای و تاریخ ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان آگاهی و اطلاعات کافی نداشته باشیم.

با این وجود اکنون، جوانان بلوچ بیش از پیش به تاریخ، فرهنگ و رسوم سرزمین مادری، علاقه مندی نشان می دهند که این امر می تواند نقطه عطفی برای احیای هرچه بیشتر فرهنگی و علم بیشتر نسبت به تاریخ خود و بلوچستان باشد.

دکتر عبدالستار دوشوکی در مرکز مطالعات بلوچستان از لندن در کاری ارزشمند نسبت به تاریخ و ادبیات حماسی و فرهنگی و همچنین معنا و اهمیت “تیتانلی”  در این حوزه سخن می گوید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*