تجمع اعتراضی مردم پنجگور به بسته شدن مرز و بیگاری کشیدن سوختبران توسط ارتش

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، مردم پنجگور در شرق بلوچستان در اعتراض به بسته شدن مرز و بیگاری کشیدن سوختبران توسط ارتش پاکستان در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان به بسته شدن مرز با سنگ نیروهای امنیتی که مانع برگزاری این تجمع مسالمت آمیز شده بودند را فراری داده و جاده های ورودی به این شهر مرزی را بستند.

همچنین معترضان شیشه خودروهای خبرنگاران شبکه های تلویزیونی وابسته به حکومت پاکستان را با سنگ شکسته و آنها را نیز فراری داده اند.

از آنجایی که تنها راه اشتغال و ارتزاق مردم بلوچ در دو سوی مرز سوخت بری است، ارتش پاکستان و سپاه پاسداران مانع تردد و خرید و فروش سوخت توسط آنها شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*