کمپین ۳ سال پیش بلوچ ها علیه حضور غارتگر چین در سواحل مَـکُرّان (بلوچستان)

امروز مردم در تهران و شهرهای دیگر بر علیه قرارداد ننگین ٢۵ ساله با چین اعتراض و تظاهرات می کنند. سه سال پیش صیادان سواحل مکُرّان (بلوچستان) در کُنرک و چهبار بر علیه غارتگری کشتی های ترال چینی در سواحل مکران (بلوچستان) تظاهرات برگزار کردند. اما هیچکس صدای آنها را نشنید. به صیادان بلوچ یا مجوز صید نمی دادند یا سوخت یا هردو. تا چین بتواند با خیال راحت محیط زیست آبزیان و کف دریای سواحل مکران در دریای بلوچستان را کاملا  لایروبی و منهدم کند. 

اکنون این اژدهای ویرانگر طمع همه ایران را کرده است و مردم سراسر ایران بیدار می شوند و کم کم خطر این هیولای سیری ناپذیر و استعمارگر را درک می کنند.

(مرکز مطالعات بلوچستان – لندن)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*