بستن آب هلیل رود بر روی منطقه جازموریان

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران با تلاش برای انتقال آب هلیل رود به کرمان، در تلاش برای نابودی کامل منطقه جازموریان و از بین بردن محیط زیست این منطقه است.

همه ساکنان این منطقه بلوچ هستند که شغل اصلی آنان دامپروری و کشاورزی میباشد. 

در سال های اخیر رژیم جمهوری اسلامی با ترفندهای مختلف در تلاش برای انتقال آب هلیل رود که اکنون ده‌ها سد بر رویش ساخته شده، به کرمان و رساندن آن به کارخانه هایی میباشد که بدور از مناطق بلوچ نشین است. 

این در حالی است که جازموریان از در گذشته ای نه چندان دور یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی و دامداری بوده است. 

با سیاست های غلط مسئولان و رژیم جمهوری اسلامی ایران، اکنون مردم نگران آینده هستند. 

گفتنی است که بستن و انتقال آب رودخانه هلیل رود علاوه بر از بین رفتن کشاورزی و دامداری، باعث نابودی کامل اکوسیستم رودبار زمین، خشک شدن تالاب و مرگ هزاران نفر شتر و حیوان را در پی خواهد داشت. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*