فداحسین مالکی: بلوچستان با ظرفیت های فراوان مغفول مانده است

رسانک/ استان بلوچستان و سیستان با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه محروم ترین استان جغرافیای ایران است. 

فدا حسین مالکی عضو مجلس ایران در این باره گفت: متاسفانه دولت ها نتوانستنه اند جایگاه اصلی این مردم را در نظر بگیرند و به رغم همه ظرفیت هایی که در بلوچستان و سیستان است، این استان با وجود مرزهای آبی و خاکی و ظرفیت بالقوه ای که دارد آنگونه که باید مورد توجه دولت ها نبوده است.  

وی تصریح کرد: دزاپ به عنوان مرکز بلوچستان با حدود یک میلیون جمعیت، ۴۲ درصد حاشیه نشینی دارد؛ یعنی در اصل دزاپ را می توان یک روستای بزرگ تصور کرد که در آن واحد تولیدی و صنعتی وجود ندارد و جوانان هم اشتغالی ندارند و البته این موضوع را به تمام استان می توان تعمیم داد.

مالکی با تصریح اینکه دولت ها نتوانستند شرایط را برای استفاده از ظرفیت مرزها مهیا کنند و داد و ستدهای مرزی که اشتغال جوانان را تأمین می کند در خطر است، گفت: بلوچستان و سیستان جوان ترین استان ایران است، اما متأسفانه از نظر بیکاری نگران کننده است. 

این عضو مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود اگر یک جوان بلوچ و سیستانی بخواهد برای خرید و فروش به سمت مرز برود خطرات فراوانی متوجه اوست.

سخنان و شعاردرمانی های اعضای مجلس و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران که عملا هیچگونه اقدامی برای بهبود شرایط نمی کنند، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*