روز جهانی آب!!

رسانک/ روز جهانی آب مناسبتی است که در آن به اهمیت آب و جایگاه آن در زندگی روزمره انسان ها پرداخته میشود. آب نقطه مشترک نیاز تمام انسانهاست و همه انسانها بطور یکسانی به آن نیازمندند ولی برخلاف نیاز آنها، هرگز بطور یکسانی از آن بهره مند نیستند و این باعث شده که اهمیت آن برای جوامع مختلف متفاوت باشد. 

آب برای بلوچستان که نامش با تشنگی، گره خورده تعریفی متفاوت دارد. تعریفی که به جز رنج تشنگی و مشکلات تهیه آن، همراه با عزا و زجه های مادرانیست که طفلان و فرزندانشان برای رفع عطش تشنگی، گرفتار گانڈوها (تمساح پوزه کوتاه بلوچستانی) یا غرق در هوٹَگ ھا (برکه ها) میشوند و بغض روزانه این مادران که مجبورند هر روز دوباره به همان قتلگاه کودکانشان برای تهیه آب بروند و با چشمانی اشکبار برگردند. 

آب مایع حیات بشر هست که در بلوچستان همراه با حیات بخشی، جان هم میگیرد و قربانیانش معمولا کودکانی هستند که جهانشان هنوز از آن آب و هوتگ ها فراتر نرفته و در آغازین زندگی گرفتار ظلم و خفتگی و بی کفایتی حاکمانشان میشوند. 

در روز جهانی آب یاد قربانیان این مایع حیاتی در بلوچستان که بواسطه کوتاهی رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایجاد شبکه آبرسانی و لوله‌ کشی، قربانی شده اند را گرامی میداریم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*