ویروس کرونای موسوم به “انگلیسی” در چهبار

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲ اسفند ماه ۹۹ مسئولین شبکه بهداشت و درمان چهبار از ورود “ویروس کرونای انگلیسی” به شهر چهبار خبر دادند.

در همین حال مقامات بهداشتی شهرستان چهبار با برگزاری راهپیمایی خودرویی نسبت به حضور مسافران غیربومی هشدار دادند. 

گفتنی است که فرمانداری شهرستان چهبار در اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که از بیست اسفند ۹۹ تا بیستم فروردین ماه ۱۴۰۰ شهر چهبار قرنطینه خواهد بود.

عدم شفافیت در اظهارات مسئولین و مقامات حکومتی در بلوچستان علی الخصوص شهر چهبار؛ اکنون باعث شده تا بسیاری، بیماری کووید۱۹ را جدی نگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*