ورود تجهیزات کشور هند به بندر چهبار در ادامه سیاست اجاره دادن بنادر توسط جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز ۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، بخش دوم تجهیزات استراتژیک توسط شرکت هندی به بندر بهشتی چهبار وارد شدند. 

این تجهیزات شامل دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۰۰ تنی به ارزش ۷.۵ میلیون دلار است که لحظاتی پیش وارد مهمترین و استراتژیک ترین بندر بلوچستان شدند.

ورود این تجهیزات در راستای تعهدات قرارداد ۸۵ میلیون دلاری شرکت سرمایه گذار هندی در چهبار است بگونه ای که طرف هندی متعهد به تأمین و ورود تجهیزات تخلیه و بارگیری بر اساس تعهدات قراردادی بلند مدت، به صورت (BOT) می باشد.

این تجهیزات برای تخلیه و بارگیری کالا در فاز یک طرح توسعه بندر بهشتی استفاده می گردد. 

بخش سوم تجهیزات تا اواسط سال ۱۴۰۰ وارد بندر چهبار خواهد شد.

گفتنی است پیش از این دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۴۰ تنی به ارزش ۸.۵ میلیون دلار در بهمن ماه سال گذشته وارد بندر بهشتی شده و به بهره برداری رسیده است.

لازم به ذکر است که رژیم جمهوری اسلامی ایران بندر چهبار را به مدت یک دهه به کشور هند اجاره داده است. این در حالی است که در استفاده رژیم جمهوری اسلامی ایران از بندر چهبار که بدلیل متصل بودن به آب های آزاد جهان مهمترین بندر اقلیم بلوچستان میباشد، مردم بلوچ هیچگونه سهمی ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*