تیراندازی مأموران دریابانی کشور عمان به سمت سوختبران بلوچ

به گزارش رسانک، شامگاه پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۹، ماموران دریابانی کشور عمان با تیراندازی به سمت چندین قایق سوختبر در آب‌های بین‌المللی نزدیک به بندر خصب، باعث کشته شدن دو سوختبر به نام های محمد ملاحی و مسعود ملاحی اهل روستای بندر کلاهی

شد.

در این تیراندازی تعدادی از سوختبران نیز توسط نیروهای عمانی بازداشت شده اند. 

هویت افراد بازداشت شده که تاکنون محرز گشته عبارت است از: حسن رحمت زاده، ابوبکر رحمتی، یعقوب رحمتی، بالنج لشکری زاده، شاهی لشکری زاده و یوسف شکری پور 

از تعداد دقیق افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. 

اجساد سوختبران و افراد بازداشت شده به بندر خصب عمان منتقل شده اند.

این سوختبران از ترس بازداشت و ارجاع به ایران بدون توجه به دستور ایست نیروهای عمانی، به مسیر خود به سمت امارات ادامه داده اند که مورد هدف تیراندازی نیروهای عمانی قرار گرفته اند.

این خبر به روز رسانی خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*