کمبود مرغ و صف های طولانی در اقلیم بلوچستان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۹ صف های طولانی خرید مرغ در شهرهای مختلف بلوچستان ایجاد شده است.

پس از تصمیم بدون تدبیر مسئولین در استان های همجوار بلوچستان و سیستان و اجاز ندادن ورود مرغ به بلوچستان؛ اکنون صف های طولانی در شهرهای مختلف اقلیم بلوچستان از جمله نصرآباد (زابل) ، نرماشیر و چهبار تشکیل شده است.

این در حالی است شیوع بیماری کرونا در کنار بی کفایتی مسئولین در توزیع کالاهای اساسی در بلوچستان می تواند جان بسیاری از شهروندان بلوچ را به خطر بیاندازد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*