صلح و سازش دو طایفه پس از پنج سال اختلاف

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۹، اختلاف دو طایفه عبدل‌زهی و مارندگانی بعد از گذشت پنج سال با حضور ریش سفیدان و معتمدین دو طایفه به صلح و سازش منجر شد. 

جلسه صلح و سازش دو طایفه در روستای ریش پیش از توابع بخش بم پشت شهرستان شستون برگزار شد. 

علت اختلاف، درگیری منجر به زخمی شدن شماری از افراد دو طایفه عنوان شده است. طی این درگیری پای یک نفر از طایفه مارندگانی قطع شده بود. 

در پایان جلسه مقرر شد طایفه عبدل‌زهی مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان ظرف مدت ۴ ماه به طایفه مارندگانی پرداخت کند.

ریش پیش، روستايی از توابع بخش بم پشت در شهرستان شستون است. این روستا دارای دو بخش ریش پیش بالا و ریش پیش پایین است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*