وضعیت نگران کننده سوختبران در مرز شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، سپاه پاسداران و ارتش پاکستان با بستن مرزهای بلوچستان بر روی سوختبران بلوچ در نقطه صفر مرزی شمسر در بم پشت از توابع شهرستان شستون اجازه تردد نمی دهند.

این سوختبران بیش از یک هفته است که در آنسوی مرز بدون مواد غذایی کافی گیر کرده و به آنها اجازه ورود و خروج داده نمی‌شود.

سپاه پاسداران در شرایطی اعلام به بسته شدن مرز و عدم اجازه تردد به سوختبران کرده که صدها خودروی سوختبر در آن سوی مرز حضور داشتند.

با توجه به نبود آب و غذا و بیابانی بودن این منطقه، سوختبران وضعیت بغرنج و نگران کننده ای دارند.

سپاه پاسداران در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹ در نقطه صفر مرزی شمسر شستون با تیراندازی مستقیم به سمت سوختبران بلوچ ده‌ها نفر از آنها به خاک و خون کشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*