مدیریت از نوع سران جمهوری اسلامی ایران 

رسانک/ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۹ ، ‏جلسه ‎هیئت دولت که در فضای باز برگزار شده بود، زیر سایه بی برنامگی و عدم مدیریت زمان، گرفتار باران شد. 

رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه با سوءمدیریت در اداره ایران، وضعیت این جغرافیا را با وجود منابع عظیم زیرزمینی به بدترین حالت ممکن رسانده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*