پیام بلوچستان به رئیس جمهور افغانستان

  رسانک/ افتتاح سد یا بند کمال خان بر روی رودخانه هیرمند (هلمند) باعث آبادانی افغانستان و نابودی شمال بلوچستان منطقه سیستان و تغییر بافت جنوب بلوچستان (سواحل بلوچستان) خواهد شد.

 قرار است این سد روز دوشنبه آینده دوم فروردین ١٤٠٠ بصورت رسمی افتتاح شود و بعد از آن آبی بسوی دریاچه هامون جاری نخواهد شد.

ویدئو از تحلیل عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*